سماق

۶۳۰,۰۰۰ ریال۴,۶۲۰,۰۰۰ ریال

پیاز خشک اسلایسی

۴۴۷,۰۰۰ ریال۳,۲۷۸,۰۰۰ ریال

ادویه همبرگر مخصوص

۷۲۰,۰۰۰ ریال۵,۲۸۰,۰۰۰ ریال

هل سبز اعلا

۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال

ادویه باربیکیو

۵۹۷,۰۰۰ ریال۴,۳۷۸,۰۰۰ ریال

بکینگ پودر

۲۷۰,۰۰۰ ریال۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

اسلایس گوجه فرنگی

۷۳۵,۰۰۰ ریال۵,۳۹۰,۰۰۰ ریال

ادویه سوسیس مخصوص

۵۴۰,۰۰۰ ریال۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال

پودر غوره

۴۵۹,۰۰۰ ریال۳,۳۶۶,۰۰۰ ریال

لیمو فلفلی

۸۳۲,۵۰۰ ریال۶,۱۰۵,۰۰۰ ریال

لیمو خشک اسلایسی

۴۳۵,۰۰۰ ریال۳,۱۹۰,۰۰۰ ریال

چوب دارچین سیگاری

۹۹۰,۰۰۰ ریال۷,۲۶۰,۰۰۰ ریال

غنچه گل محمدی

۱,۲۱۵,۰۰۰ ریال۸,۹۱۰,۰۰۰ ریال

خاکشیر

۷۴۷,۰۰۰ ریال۵,۴۷۸,۰۰۰ ریال

ادویه دودی ملل

۷۳۵,۰۰۰ ریال۵,۳۹۰,۰۰۰ ریال

ادویه زنجبیل

۵۸۵,۰۰۰ ریال۴,۲۹۰,۰۰۰ ریال

ادویه ماست و دوغ

۸۹۲,۵۰۰ ریال۶,۵۴۵,۰۰۰ ریال

پودر موسیر

۵۴۷,۵۰۰ ریال۴,۰۱۵,۰۰۰ ریال

زیره سیاه

۱,۰۶۵,۰۰۰ ریال۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال