1- وارد پروفایل خود شوید.

2- دسته بندی محصول موردنظر خود را انتخاب کنید.  

3- محصول موردنظر را انتخاب کنید.

4- پس از انتخاب وزن دلخواه خود، بر روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید.

5- سپس دکمه تسویه حساب را بزنید.

6- بعد از ثبت اطلاعات شخصی به طور دقیق، گزینه ثبت سفارش و پرداخت را بزنید.

7- بعد از وارد کردن اطلاعات کارت، بر روی تکمیل خرید کلیک کنید. 

7- سفارش شما در سالماطور ثبت شد. لطفا تا زمان تحویل شماره سفارش را نزد خود نگهدارید.