برای خرید آنلاین از فروشگاه سالماطور ابتدا از صفحه فروشگاه، محصول با مقدار مورد نظر خود را انتخاب کنید و پس از تکمیل سبد خرید اطلاعات شخصی خود را وارد کنید. درادامه فرایند خرید شما به درگاه امن پرداخت متصل می شوید و می توانید از این طریق، پرداخت خود را انجام دهید.

پس از پرداخت سایت برای شما یک کد رهگیری ارسال می کند که برای پیگیری های آتی آن را نزد خود نگه دارید در این مرحله سفارش شما به دست ما می رسد.