اینجا می توانید انواع رسپی های مختلف که همگی با محصولات سالماطور درست شده اند ببینید.

رسپی کره های سالماطور

اینجا می توانید انواع رسپی های مختلف که همگی با محصولات سلماطور درست شده اند ببینید.

رسپی کره های سالماطور

کره بادام درختی

کره بادام زمینی

کره گردو

کره بادام درختی

کره بادام زمینی

کره گردو

کره معجون

کره پسته

کره نارگیل

کره معجون

کره پسته

کره نارگیل

رسپی ادویه و روغن سالماطور

رسپی ادویه و روغن سالماطور

سالاد رژیمی با روغن کنجد

سالاد رژیمی با روغن کنجد